Start

PÅ GÅNG I KLUBBEN

 

2019-03-11 Bevakningslistan

Teckningslistan dras in den 31 mars. Medlem som då ej tecknat sig kommer av bevakningskommittén att lottas bland återstående lediga vaktpass. Teckningslistan finns åter i klubbhuset under början av maj, de medlemmar

som blivit tilldelade vaktpass av bevakningskommittén får kontrollera vilka i pärmen.


2019-02-26 Uppdaterad medlemsblankett

Medlemsblanketten är uppdaterad. Nu kan du fylla i den på datorn och skicka den genom att klicka på

'Skicka ansökan' . Du kan också skriva ut den och skicka i vanlig post. Du hittar blanketten på sidan Medlem.


2019-01-26 Protokolll från årsmötet inlagt

Klicka här för att läsa det.

 

2019-01-14 Nu finns årets bevakningslista i klubbhuset

Passa på att boka in dina bevakningsnätter nu medan listan finns tillgänglig i klubbhuset.

 

2018-12-05 Efterlysning

Det ligger en gul båt på uppläggningsplatsen som saknar ägaruppgifter. Vänligen ta kontakt med hamnkapten.

 

2018-10-01 Nytt gällande båtuppläggningsplatsen

Alla båtar som ska ligga på uppläggningsplatsen i vinter har fått en plats tilldelad av hamnkaptenerna.

Orsaken är att båtarna ska ligga så att det är möjligt att komma in med räddningsfordon i händelse av brand. Dessutom kommer alla att få tillräcklig plats för sin båt. Har du frågor kring detta ta kontakt med Hamnkapten.

 

2018-05-14 Hjärtstartare

I klubbhuset finns nu en hjärtstartare tillsammans med instruktioner hur den ska användas.

 

 

 

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Kalender


2019-04-13   Arbetsdag


2019-08-10   Jubileumsfest 40 år


2019-09-14   Arbetsdag


2019-10-26   Årsmöte

Adress:

Bankgiro:

Organisationsnummer:

Envikens båtklubb

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

5613-0941

814400-7732