Start

PÅ GÅNG I KLUBBEN

 

2018-10-13 Kallelse till årsmöte

Lördag 27 oktober kl 10.00 i klubbhuset ses vi på årsmöte.

Klicka här för att läsa kallelsen.

 

2018-10-01 Båttvätt

När du tar upp din båt i år så vill vi meddela att INGEN båttvätt får ske på hamnplan. Tvätt sker vid uppläggningsplatsen eller på den plats där båten ska vinterförvaras. Slipar/tvättar du båtbotten vid uppläggningsplatsen ska båtbottenfärg samlas upp för transport till miljöcontainern eller Görla.

 

2018-10-01 Nytt gällande båtuppläggningsplatsen

Alla båtar som ska ligga på uppläggningsplatsen i vinter har fått en plats tilldelad av hamnkaptenerna.

Orsaken är att båtarna ska ligga så att det är möjligt att komma in med räddningsfordon i händelse av brand. Dessutom kommer alla att få tillräcklig plats för sin båt. Har du frågor kring detta ta kontakt med Hamnkapten.

 

2018-10-01 Dags för båtupptagning

Hösten närmar sig och det börjar bli dags för att ta upp båten.

Den 14 oktober har vi gemensam båtupptagning med kranbil.

Anmälan har gjorts till Tomas Arenhammar och mail är utskickat med turordning.

 

2018-05-14 Hjärtstartare

I klubbhuset finns nu en hjärtstartare tillsammans med instruktioner hur den ska användas.

 

 

 

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Adress:

Bankgiro:

Organisationsnummer:

Envikens båtklubb

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

5613-0941

814400-7732