Start

PÅ GÅNG I KLUBBEN

Medlemsenkäten - rättelse


I den nyligen utskickade medlemsenkäten har ett svarsalternativ försvunnit i hanteringen. Det gäller första frågan angående elstolpar, där "En elstolpe på varje brygga behövs" saknas. 
För er som vill svara detta alternativ ber vi er skriva dit det för hand eller skriva en kommentar i slutet av enkäten. 

Samtidigt vill vi påminna alla medlemmar att svara och att även fylla i den uppdaterade medlemsblanketten. 

/Styrelsen

Årsmötesprotokoll


Årsmötsprotkollet från 2019-10-26 finns att läsa här.

© Copyright. All Rights Reserved.

Kalender


2020-10-24   Årsmöte

Adress:

Bankgiro:

Organisationsnummer:

Envikens båtklubb

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

5613-0941

814400-7732