Styrelsen

Ordförande:

Helena Brandell

helena.brandell@gmail.com

072-556 04 91


Kassör:

Lillemor Nordlund

skarpluvan@msn.com

070-209 39 33


Sekreterare:

Rose-Marie Johansson

rmt@telia.com

070-582 98 60


Hamnkapten/Vice ordförande:

Rolf Lund

rolfgoranlund@gmail.com

070-568 10 81


Vice hamnkapten:

Denny Lindgren

denny.lindgren@hotmail.com

070-666 49 27


Suppleant:

Gösta Johansson

gosta2johan@gmail.com

070-844 33 53


Suppleant:

Joakim Sundeman

joakim.sundeman@gmail.com

070-982 55 72

.

STYRELSEN

© Copyright. All Rights Reserved.

Adress:

Bankgiro:

Organisationsnummer:

Envikens båtklubb

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

5613-0941

814400-7732