Start

PÅ GÅNG I KLUBBEN

 

2019-01-14 Nu finns årets bevakningslista i klubbhuset

Passa på att boka in dina bevakningsnätter nu medan listan finns tillgänglig i klubbhuset.

 

2018-12-05 Efterlysning

Det ligger en gul båt på uppläggningsplatsen som saknar ägaruppgifter. Vänligen ta kontakt med hamnkapten.

 

2018-10-01 Nytt gällande båtuppläggningsplatsen

Alla båtar som ska ligga på uppläggningsplatsen i vinter har fått en plats tilldelad av hamnkaptenerna.

Orsaken är att båtarna ska ligga så att det är möjligt att komma in med räddningsfordon i händelse av brand. Dessutom kommer alla att få tillräcklig plats för sin båt. Har du frågor kring detta ta kontakt med Hamnkapten.

 

2018-05-14 Hjärtstartare

I klubbhuset finns nu en hjärtstartare tillsammans med instruktioner hur den ska användas.

 

 

 

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Adress:

Bankgiro:

Organisationsnummer:

Envikens båtklubb

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

5613-0941

814400-7732