Start

PÅ GÅNG I KLUBBEN

Årsmöte 2020


Årsmöteskallelsen är nu utskickad med PostNord. Den finns även att läsa i sin helhet här.

På grund av teknikstrul med kopiatorn har vissa kopior ett suddigt band som kan göra texten lite svårläst. Om det är någon som behöver en ny kopia på grund av detta, kontakta sekreteraren. 

Inför bryggrensningen


I höst kommer bryggorna rensas på gamla/övergivna förtöjningsdetaljer. När du tar upp din båt inför vintern i år, kom ihåg att ta loss dina tampar mm som du vill använda nästa säsong.


P.S. Allt kvarlämnat material kommer att samlas i en hög vid containern innan det forslas till tippen i vår.

Stadgar


Nu finns våra stadgar och hamnordning upplagda på hemsidan. De finns under Om oss.

Flaskposten 2020


Nu är årets Flaskpost publicerad. Den går att läsa här. Om du hellre vill ha en papperskopia, kontakta sekreteraren.

Extra medlemsmöte


Söndagen den 8 mars hölls ett extra medlemsmöte. Protokollet finns att läsa här.

Kalender


2020-09-13  Ordinarie styrelsemöte


2020-10-24  Årsmöte med efterföljande fika

                     (Båtresan utgår detta år)

© Copyright. All Rights Reserved.

Adress:

Bankgiro:

Organisationsnummer:

Envikens båtklubb

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

5613-0941

814400-7732