Styrelsen

Ordförande:

Helena Brandell

helena.brandell@gmail.com

072-556 04 91


Kassör:

Lillemor Nordlund

skarpluvan@msn.com

070-209 39 33


Sekreterare:

Lena Guddal

lenala72@outlook.com

072-214 68 38Hamnkapten/Vice ordförande:

Rolf Lund

rolfgoranlund@gmail.com

070-568 10 81


Vice hamnkapten:

Denny Lindgren

denny.lindgren@hotmail.com

070-666 49 27


Suppleant:

Joakim Sundeman

joakim.sundeman@gmail.com

070-982 55 72


Suppleant:

Tina Dahl

tinadahl57@gmail.com

070-227 38 35

.

STYRELSEN

© Copyright. All Rights Reserved.

Adress:

Bankgiro:

Organisationsnummer:

Envikens båtklubb

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

5613-0941

814400-7732