Styrelsen

Ordförande:

Stefan Samuelsson

styrelsen@envikensbatklubb.se

076-390 51 41


Kassör:

Lillemor Nordlund

styrelsen@envikensbatklubb.se

070-209 39 33


Sekreterare:

Peter Bergström

styrelsen@envikensbatklubb.se

073-973 10 35Hamnkapten/Vice ordförande:

Tomas Arenhammar

styrelsen@envikensbatklubb.se

073-919 61 08


Vice hamnkapten:

Lennart Johansson

styrelsen@envikensbatklubb.se

073-506 05 30


Suppleant:

Tina Dahl

styrelsen@envikensbatklubb.se

070-227 38 35


Suppleant:

Lars Claesson

styrelsen@envikensbatklubb.se

070-760 96 06


.

STYRELSEN