Klubbhuset

Klubbhuset

Klubbhuset har vi stor  glädje av både vid föreningsmöten eller andra klubbarrangemang och är en förutsättning för en ordnad och säker vakthållning.


I klubbhuset finns en hjärtstartare.


I klubbhuset finns också toalett och dusch som är till för våra medlemmar.