Klubbhuset

Klubbhuset

Klubbhuset har vi stor  glädje av både vid föreningsmöten eller andra klubbarrangemang och är en förutsättning för en ordnad och säker vakthållning.


I klubbhuset finns en hjärtstartare.


I klubbhuset finns också toalett och snart dusch som är till för våra medlemmar.

© Copyright. All Rights Reserved.

Adress:

Bankgiro:

Organisationsnummer:

Envikens båtklubb

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

5613-0941

814400-7732