Hamnen

Hamnen

Hamnen har 186 båtplatser, alla med bomförtöjning.


Servicebryggans inre sida är reserverad för av- och pålastning samt båtservice. Tillåten liggtid är två timmar. Yttre sidan får disponeras av gästande båt till boende inom Envikens samfällighet. Tillåten liggtid är högst två dygn.

Mastkran, tappkran för färskvatten samt tömningstation för septitank finns längst ut på servicebryggan


Trailerramp

Vid servicebryggan finns en ramp för sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar.


Transporttrailer

Båttrailer för båtar upp till 7 meter och högst 1400 kg finns vid hamnplanen. Bokningsboken ligger i skåpet vid anslagstavlan. Medlem kan låna trailern för sjösättning och upptagning av egen båt. Tvätt och täckning av båten görs när trailern är återlämnad. Max två timmars lånetid.


Handtrailer/dragkärra

En liten handtrailer finns och två dragkärror för transport inom klubbområdet. Återlämning av dessa sker i skick som du själv vill hitta dem.


Mastkärra

Finns vid maststället på uppläggningsområdet och används för transport av master mellan mastkran och mastställningen.


Elkraftsuttag

Enfas eluttag, 230 V 10A, finns på klubbhusets sjösida, stolpbelysningarna samt i två elskåp på uppläggningsområdet. All uttag är försedda med tvåtimmarstimer samt jordfelsbrytare med återställning placerad i klubbhuset.


Dricksvatten

Vattner ät påslaget under båtsäsongen, som regel från 1 maj till slutet av oktober. På gästbryggan finns en tappkran med påfyllning i båt och på uppläggningsområdet finns två tappkranar. Användaren håller med egen krannyckel.


.

Tillträde till bryggorna har medlem och dennes familj och personer i dess sällskap. Klubben har inga medlemskort men man bör kunna identifiera sig med legitimation eller klubbnyckel.


Grindar till bryggor och bommar ska hållas stängda och låsta.


Alla båtar som ligger inom hamnområdet ska vara ansvarsförsäkrade.