Avgifter

Avgifter

Avgifter 2024


Inträdesavgift 5 000 kronor

Medlemsavgift 500 kronor


Båtplats vid brygga:

Grundavgift Bryggplats 1.9 meter 790:-, därefter 110:-/dm


Ex:

Bryggplats 1.9m: 1,9-1,9 = 0 dm, (0 * 110 = 0:-), vilket ger 790:- + 0:- = 790:-

Bryggplats 2.3m: 2,3-1,9 = 4 dm (4 * 110 = 440:-), vilket ger 790:- + 440:- = 1230:-

Bryggplats 3.4m : 3,4-1,9 = 15 dm (15 * 110 = 1650:-), vilket ger 790:- + 1650:- = 2440:-


Andra båt:

Bryggplatsavgift + administrationsavgift på 100:-


Säsongsmedlem:

Dubbel grundavgift + decimeteravgiften, plus en administrationsavgift på 100 kronor.


Båtplats på land sommartid:

Samma avgift som för båtstorlek vid brygga.


Vaktavgift:

750 kronor per pass, gäller vid ej utfört pass, per pass och person vid anmälan till bevakningspoolen. 1500 kronor per pass vid ej anmäld frånvaro, per pass och person.


Frånvaro arbetsdag:

300:- (ny avgift fr o m 2024)