Avgifter

Avgifter

Avgifter 2021


Inträdesavgift 5 000 kronor

Medlemsavgift 500 kronor


Båtplats vid brygga:

Bryggplats 1.9 meter 600 kronor

Därefter per dm 100 kronor


Ex: Bryggplats 2.3 meter 1000 kronor. Bryggplats 3.0 meter 1 700 kronor.


Säsongsmedlem:

Dubbel bryggplatsavgift plus en administrationsavgift på 100 kronor.


Båtplats på land sommartid:

Samma avgift som för båtstorlek vid brygga.


Vaktavgift:

750 kronor per pass, gäller vid ej utfört pass, per pass och person vid anmälan till bevakningspoolen. 1500 kronor per pass vid ej anmäld frånvaro, per pass och person.