Uppläggningsplats

Uppläggningsplatsen

Uppläggningsplatsen ligger till höger om Hamnvägen.


Vintertid (1 september - 31 maj) är området avsett för uppläggning av medlemmars båtar. Kontakta Hamnkapten för att få plats anvisad. Båtarna ska märkas med ägarens medlemsnummer väl synligt.


Vintertid är bommarna låsta.


Sommartid (1 juni - 31 augusti) är området avsett för bilparkering och uppläggning av båtar. Uppläggning av båt får endast ske på av Hamnkapten anvisad plats och betalning av beslutad avgift.


Sommartid är bommarna inte låsta. Rondering av området ingår i bevakningen.