Medlem

MEDLEM

Bli medlem

Medlemskap kan bara tilldelas ägare eller delägare i fastighet som tillhör Envikens samfällighet i Norrtälje kommun.


Säsongsmedlemskap med båtplats kan tilldelas annan person i mån av ledig båtplats.


Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt på särskild blankett:


Medlemsblankett


Du kan fylla i blanketten på datorn och skicka den elektroniskt genom att klicka på knappen Skicka ansökan. För att skicka ansökan behöver du ha ett mail-program på din dator. '


Annars kan du skriva ut den och skicka till:


Envikens båtklubb

Föreningslådan

761 11 BergshamraMedlemskategorier


  • Enskilt medlemskap, aktiv med båtplats
  • Enskilt medlemskap, passivt utan båtplats
  • Familjemedlemskap, aktivt eller passivt. Alla i familjen som bor på samma adress kan ingå. De som registreras i klubben omfattas av klubbens olycksfallsförsäkring.
  • Säsongsmedlemskap, gäller inte för medlem i Envikens samfällighetsförening. Gäller för säsongen utan garanti för nästa säsong.Säsongsmedlem har vid föreningsmöte närvaro- och yttranderätt men ingen rösträtt. I övrigt samma rättigheter och skyldigheter som för ordinarie medlem. Säsongsmedlem betalar dubbel båtplatsavgift, medlemsavgiften ingår.

Experience


Dogs, Cats, Reptiles, Horses, Fish and Birds