Bevakning

Bevakning

Bevakning av hamnområdet

Den som någon gång under året har eller har haft tilgång till båtplats vid brygga eller på uppläggningsplatsen på land omfattas av bevakning av klubbområdet. Säsongsmedlem räknas som medlem och har samma skyldigheter. Det är även önskvärt att medlem utan båtplats deltar.


'För varje sådan båtplats ansvarar du för genomförandet av en vaktkväll som omfattar två deltagare.


Exempel:

1 båtplats vid brygga = 1 vaktkväll

2 båtplatser vid brygga = 2 vaktkvällar

1 båtplats vid brygga och 1 båtplats på land= 2 vaktkvällar


Har du ansvar för 2 vaktkvällar noterar du i teckningslista 2 deltagare för 2 vaktkvällar.


Teckningslista för vaktkväll

Finns i klubbhuset från den 1 januari. Där bokar du önskad vaktkväll/ar genom att notera medlemsnummer, namn och telefonnummer.

Teckningslistan dras in den 30 mars. De som då inte tecknat sig kommer att lottas bland lediga vaktkvällar.

Teckningslistan finns åter i klubbhuset senast den 30 april.

Kan inte bokad eller tilldelat vaktpass utföras är det medlemmens skyldighet att själv ordna med ersättare eller byta med annan medlem.


Bevakningspool

Det finns en bevakningspool som du kan vända dig till om du inte kan ytföra din vaktkväll och inte själv kan ordna ersättare. Ansvariga är Rolf Lund och Lillemor Nordlund.


Bevakningspool - dessa personer kan du kontakta


  Erik och Gunvor 070- 756 30 28

  Pia och Christer 073- 647 73 11

  Gunnar S           070- 830 64 18


© Copyright. All Rights Reserved.

Adress:

Bankgiro:

Organisationsnummer:

Envikens båtklubb

Föreningslådan

761 11 Bergshamra

5613-0941

814400-7732