Bevakning

Bevakning

Bevakning av hamnområdet


Hamnområdet är under båtsäsongen bevakat. Medlem som någon gång under året har eller har haft tillgång till båtplats vid brygga eller på uppläggningsplats på land omfattas av bevakningen. Säsongsmedlem räknas som medlem och har samma skyldigheter.

Det är önskvärt att även medlem utan båtplats deltar.För varje sådan båtplats ansvarar du för genomförandet av en vaktkväll som omfattar två deltagare. Aktiv medlem utan båtplats ansvarar endast för en deltagare.


Exempel:

1 båtplats vid brygga = 1 vaktkväll

2 båtplatser vid brygga = 2 vaktkvällar

1 båtplats vid brygga och 1 båtplats på land= 2 vaktkvällar


Har du ansvar för 2 vaktkvällar noterar du i teckningslista 2 deltagare för 2 vaktkvällar.


Teckningslista för vaktkväll


Bokning av vaktpass sker via Bas. Bas kan du hitta på följande ställe, https://bas.batunionen.se/


Kan inte bokat eller tilldelat vaktpass utföras är det medlemmens skyldighet att själv ordna med ersättare eller byta med annan medlem.


Vaktpool för dig som inte kan sitta ditt vaktpass:


Björn Jansson        076 093 25 85

Christer Granat      073 647 73 11