Start

PÅ GÅNG I KLUBBEN

Enkät - Avfallshantering

Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler och krav som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan för mottagning och hantering av avfall från fritidsbåtar i hamnar.


Styrelsen har fattat ett beslut att göra en enkät vad gällande behovet av avfallshantering i Envikens båtklubb, för att alla medlemmar ska ges möjlighet att ha synpunkter på behovet av framtida avfallshantering.


Enkäten hittar ni här!


Enkäten har också gått ut i ett mail till samtliga aktiva medlemmar som har mailadress inlagd i BAS. Kommer inte mailet fram, så kolla i skräpposten.


Ni kan även läsa mer om avfallshantering på båtunionens hemsida Båtunionen - Avfallsplan.Medlemsavgifter 2024

Nu är medlemsavgifterna utskickade för 2024. Den kommer att dimpa ner i er maillåda under nästa vecka. Hos en del kommer den att tyvärr hamna i skräpposten. Kolla skräpposten om ni inte får den i Inkorgen.


Avin/fakturan finns även att se i BAS, som ni kan logga in i här Båtunionen BAS-K 


Årsmötet 2023

Årsmötet 2023 hölls lördagen den 21 oktober i Enviksgården. Protokollet finns att läsa här.

Bryggvakt 2024
Nu kan man gå in i Bas och boka pass för bryggvakterna. 


Här hittar ni inloggningen till Bas: https://bas.batunionen.se/

Ändrade kontaktuppgifter?


Kom ihåg att meddela kassören om du byter epostadress eller telefonnummer.